Je čas aktualizovat svůj prohlížeč!

Verze Vašeho prohlížeče je příliš stará a není podporována tímto webem. To může mít za následek chybné znázornění obsahu.

Proč byste měli aktualizovat:
  • Webové stránky se načítají rychleji
  • Webové stránky jsou zobrazeny správně a lépe
  • Webové stránky si prohlížíte bezpečnější a jsou lépe chráněny před útoky typu Phishing-Angriffe

PRO UMWELT - Ochrana životního prostředí
Odpovědnost za lidi, zvířata a životní prostředí – na tom především záleží majiteli a generálnímu řediteli George Müllerovi. „Ochrana životního prostředí je významným obchodním cílem naší společnosti. Chceme chránit životní prostředí. Považujeme za svou povinnost zachovat jej pro budoucí generace lidí i zvířat,“ říká pan Müller.
Proto společnost provedla v posledních letech opatření:

  • Stavba fotovoltaického systému (80 kWp) pro výrobu zelené elektřiny
  • Výroba kondenzátu vratným systémem pro úsporu vody a energie
  • Výrobní procesy jsou šetrné k životnímu prostředí
  • Přepravní obaly jsou pouze kartony vyrobené z 100% recyklovaného papíru
  • Až 80% našich surovin nakupujeme v našem regionu, nezatěžujeme prostředí dálkovou dopravou

Happy Cat je zapojen do různých projektů zaměřených na udržitelnost zdrojů, jako je např. ÖKOPROFIT a Kampaň „Bilion stromů“.

Happy Cat se angažuje v průkopnickém projektu ÖKOPROFIT®. Mezinárodní projekt je zaměřen na oblastní spolupráci mezi obcemi a firmami. Cílem projektu je snížení provozních nákladů a ochrana přírodních zdrojů s důrazem na udržitelnost: ekologie, ekonomika a sociální chování.

Ekologie:

Výrobní procesy šetrné k životnímu prostředí. Minimalizace spotřeby zdrojů.


Ekonomika:

Inovativní technologie a nižší provozní náklady.


Sociální část:

Motivační program pro zaměstnance, vznik nových pracovních míst a zachování existujících. Zlepšení bezpečnosti práce a zdravotního programu zaměstnanců.

ÖKOPROFIT
ÖKOPROFIT

Cena ÖKOPROFIT byla společnosti Interquell udělena čtvrtí Ausburg.

bilion stromuProjekt „Rostliny pro planetu“ a speciální kampaň “Bilión stromů“ má za cíl vysadit ve světě miliardu stromů ročně. Idea tohoto projektu se nechala inspirovat keňským nositelem Nobelovy ceny za mír Wangari Maathai. Ten vysadil více než 30 miliónů stromů ve 12 afrických zemích v osmdesátých letech minulého století. Kampaň podporuje výsadbu původních dřevin a stromů, které jsou nejvhodnější pro místní životní prostření.

Happy Cat věnuje z jednoho balení svých produktů 5 centů na zalesňování lesů. Díky tomu byla od začátku roku 2011 podpořena výsadba již 7.500 stromů. Pomáháme tím zastavit tání ledovců a zmírnit dopad skleníkového efektu.

zooHAPPY CAT je oficiálním sponzorem ZOO v Augsburgu, a tak napomáhá vylepšovat nebo stavět nové ohrady, aby zvířata byla chována druhově odpovídajícím způsobem, byly jim poskytnuty optimální životní podmínky a optimální výživa.

Vyhledávání